ČSOB Pojišťovna

Sazby pro Blansko, Chrudim, Kolín, Kutná Hora, Mladá Boleslav, Nymburk, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Svitavy, Třebíč, Znojmo, Žďár nad Sázavou
vozidlo starší 10 let
Vozidla Sazby v korunách
limit plnění v milionech Kč   24/44       60/60    
  základní bonus bonus malus* základní bonus bonus malus*
    5 % 20 % 20 %   5 % 20 % 20 %
motocykly do 400 kg                
do 50 ccm 192 180 156 228 204 192 156 240
do 350 ccm 456 432 360 540 480 456 384 576
do 500 ccm 1 224 1 164 972 1 464 1 284 1 212 1 020 1 536
nad 500 ccm 1 692 1 608 1 356 2 040 1 776 1 692 1 428 2 136
osobní automobily                
do 1000 ccm 2 280 2 172 1 824 2 736 2 400 2 280 1 920 2 880
do 1350 ccm 2 916 2 772 2 328 3 504 3 060 2 904 2 448 3 672
do 1850 ccm 4 296 4 080 3 432 5 160 4 512 4 284 3 612 5412
do 2500 ccm 6 876 6 540 5 508 8 256 7 224 6 864 5 784 8 676
nad 2500 ccm 11 124 10 560 8 892 13 344 11 676 11 100 9 336 14 016
obytný automobil 4 500 4 284 3 600 5 412 4 728 4 488 3 780 5 676
nákladní automobil                
do 3500 kg 8 208 7 788 6 564 9 840 8 616 8 184 6 888 10 332

 

Poznámka: *malus je pro řidiče, který v prvním roce zavinil nehodu - přirážka 20 %

Zdroj: ČSOB Pojišťovna

 

Sazby pro ostatní okresy kromě Prahy
vozidlo mladší deseti let
Vozidla Sazby v korunách
limit plnění v milionech Kč   24/44       60/60    
  základní bonus bonus malus* základní bonus bonus malus*
    5 % 20 % 20 %   5 % 20 % 20 %
motocykly do 400 kg                
do 50 ccm 276 252 216 324 288 264 228 336
do 350 ccm 636 600 504 756 660 624 528 792
do 500 ccm 1 704 1 608 1 356 2 040 1 788 1 692 1 428 2 136
nad 500 ccm 2 364 2 244 1 884 2 832 2 472 2 352 1 980 2 976
osobní automobily                
do 1000 ccm 3 180 3 012 2 544 3 816 3 336 3 168 2 664 3 996
do 1350 ccm 4 056 3 852 3 240 4 860 4 248 4 044 3 396 5 100
do 1850 ccm 5 976 5 676 4 776 7 164 6 264 5 952 5 016 7 524
do 2500 ccm 9 564 9 084 7 644 11 472 10 032 9 540 8 028 12 048
nad 2500 ccm 15 456 14 676 12 360 18 540 16 224 15 408 12 972 19 464
obytný automobil 6 264 5 940 5 004 7 512 6 576 6 240 5 256 7 884
nákladní automobil                
do 3500 kg 11 400 10 824 9 120 13 680 11 964 11 364 9 576 14 364

 

Poznámka: *malus je pro řidiče, který v prvním roce zavinil nehodu - přirážka 20 %

Zdroj: ČSOB Pojišťovna

 

Sazby pro Prahu
 vozidlo mladší deseti let
Vozidla Sazby v korunách
limit plnění v milionech Kč   24/44       60/60    
  základní bonus bonus malus* základní bonus bonus malus*
    5 % 20 % 20 %   5 % 20 % 20 %
motocykly do 400 kg                
do 50 ccm 324 312 264 396 336 324 276 408
do 350 ccm 756 720 600 912 792 756 636 960
do 500 ccm 2 040 1 932 1 632 2448 2 136 2 028 1 716 2 568
nad 500 ccm 2 832 2 688 2 268 3 396 2 976 2 820 2 376 3 564
osobní automobily                
do 1000 ccm 3 816 3 624 3 048 4 572 3 996 3 804 3 204 4 800
do 1350 ccm 4 860 4 620 3 888 5 832 5 100 4 848 4 080 6 132
do 1850 ccm 7 164 6 804 5 736 8 604 7 524 7 152 6 012 9 024
do 2500 ccm 11 472 10 896 9 180 13 764 12 048 11 448 9 636 14 460
nad 2500 ccm 18 540 17 616 14 832 22 248 19 464 18 492 15 576 23 364
obytný automobil 7 512 7 140 6 012 9 012 7 884 7 488 6 312 9 468
nákladní automobil                
do 3500 kg 13 680 12 996 10 944 16 416 14 364 13 644 11 484 17 232

 

Poznámka: *malus je pro řidiče, který v prvním roce zavinil nehodu - přirážka 20 %

Zdroj: ČSOB Pojišťovna