www.iDNES.cz ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ iDNES: jak by vypadal zpravodajský server, kdyby nebylo listopadových událostí roku 1989


fotoVELKÝ KVÍZ:
BYLO A UŽ NENÍ

hra o víno z roku 89
fotoCO ZRAČÍ TVÁŘE
NAŠICH VŮDCŮ

15 let obrazem
fotoOTAZNÍKY PUČE
17.  LISTOPADU
výroční ohlédnutí
Email servis
Zprávy do emailu

První den zasedání skončil projevem M. Jakeše

XXI. sjezd ÚV KSČ on-line

Sjezd KSČ

Delegáti XXI. sjezdu ÚV KSČ naslouchají v zaplněném hlavním sále Paláce kultury projevu generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše.

Autor: Profimedia


16.11.2004 19:41 - Celá Praha se oblékla do svátečního šatu, aby mohla přivítat delegáty XXI. sjezdu Komunistické strany Československa. Po čtyři dny bude naše hlavní město hostit zástupce stranických organizací ze všech krajů. Důležité momenty prvního dne XXI. sjezdu najdete v naší v on-line reportáži.


8:55 Delegáti se scházejí v Paláci kultury v Praze. XXI. sjezdu KSČ se účastní celkem 1541 delegátů, kteří zastupují 1 674 918 členů a kandidátů strany. Přítomno je i 127 delegací bratrských komunistických a dělnických stran ze 108 zemí světa.

9:15 Do Paláce kultury přijíždí generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš. Pionýři ho vítají chlebem a solí.

9:40 Generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš přednesl politickou zprávu ústředního výboru KSČ. Výbor se shodl, že se daří plnit závěry XX. sjezdu.

10:50 Předseda vlády ČSSR Miroslav Grebeníček přednesl zprávu o Hlavních směrech hospodářského a sociálního rozvoje ČSSR na léta 2004 až 2010 a výhledu do roku 2020.

11:45 Delegáti po diskusi schválili sjezdové dokumenty. Sjezd také zvolil 128 členů a 64 kandidátů ÚV KSČ a 35 členů ÚKRK KSČ. (Ústřední kontrolní a revizní komise - pozn. red.)

12:00 - 13:00 Přestávka na oběd.

13:15 V diskusi vystoupil vedoucí delegace KSSS, člen politického byra KSSS Alexej Sergejevič Petrenko.

15:20 XXI. sjezd KSČ poslal blahopřejný telegram generálnímu tajemníkovi ÚV Korejské strany práce a viceprezidentovi KLDR Pak Song-čcholovi u příležitosti jeho 65. narozenin.

16:30 Čelní představitelé KSČ se setkávají se zahraničními delegacemi, které se účastní jednání XXI. sjezdu KSČ.

17:27 Začal hlavní projev generálního tajemníka ÚV KSČ a prezidenta ČSSR Miloše Jakeše.

18:41 až 55 Delegáti stojí. Sjezdovým sálem zní mohutný potlesk pro generálního tajemníka ÚV KSČ a prezidenta ČSSR Miloše Jakeše.

19:40 V budově Národního divadla začíná slavnostní večer pro delegáty a hosty XXI. sjezdu KSČ za účasti generálního tajemníka ÚV KSČ a prezidenta ČSSR Miloše Jakeše a dalších čelných představitelů strany a vlády. Pásmo nese název Velká strana - náš život.

iDNESprg
| top |
Odsuzujete imperialistickou politiku Bílého domu v Iráku?


9900
100

Celkem hlasů: 10000Nejčtenější

16.11. Projev M. Jakeše na XXI. sjezdu

16.11. Dolar opět v krizi

16.11. Zkoušený irácký lid

16.11. Ohlasy nad smrtí soudruha Arafata

16.11. Banány v předvánočním prodeji


© Copyright MAFRA a dodavatelé obsahu (ČTK, TASS). Mail pro iDNES. Kolektiv redakce je nositelem ocenění Brigáda socialistické práce a Řádu práce.