www.iDNES.cz ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ iDNES: jak by vypadal zpravodajský server, kdyby nebylo listopadových událostí roku 1989


fotoVELKÝ KVÍZ:
BYLO A UŽ NENÍ

hra o víno z roku 89
fotoCO ZRAČÍ TVÁŘE
NAŠICH VŮDCŮ

15 let obrazem
fotoOTAZNÍKY PUČE
17.  LISTOPADU
výroční ohlédnutí
Email servis
Zprávy do emailu

Akce reakce není dovolena, bude rozprášena

Reakce chce pochodovat Prahou

Foto

Demonstranti sledují policejní kordon v jedné z ulic u Paláce kultury.

Autor: Profimedia


16.11.2004 15:50 - Reakční síly se chystají na zakázaný pochod Prahou. Sbory národní bezpečnosti jsou ale dobře připraveny a odhodlány zabránit jejich rejdům v hlavním městě. "Dozvěděli jsme se, že skupiny studentů paktujících se s buržoazními kruhy chystají pochod k 15. výročí pokusu o puč," řekl pplk. Jozef Vykydal.


"Jsme připraveni jim v tom zabránit všemi prostředky," ujistil soudruh Vykydal.

"Skupiny imperialisticky orientovaných studentů, kteří si neváží socialistického zřízení a práce dělnické třídy, zaštiťují svoje úmysly chabým lživým tvrzením, že se jim jedná o připomenutí 65. výročí zavraždění studenta Jana Opletala fašisty," sdělil Vykadal.

"Je ale navýsost zřejmé, že chtějí víc - propašovat do našeho pracně vybudovaného a všemi obdivovaného socialistického domova kontrarevoluci, stejně jako to zkoušeli v minulých letech, zejména v roce 1989.

Už mnohokrát dostali po zásluze přes prsty a jejich záškodnické kroky, jimiž chtějí organizovat protistátní a protistranickou činnost, nedopustíme ani dnes," ujistil soudruh pplk. Vykydal, který slibuje zajištění bezpečnosti všem poctivě budovatelsky smýšlejícím obyvatelům hlavního města.

Představitelé takzvané inteligence chtějí v podvečer vyrazit z Albertova směrem na Vyšehrad. Je však důvodné podezření, že skutečným cílem škůdců přestavby je prostor v horní části Václavského náměstí, kde chtějí podněcovat protisovětské vášně nedůstojné těch, kdo dostali privilegium studovat na vysokých školách.

Občanům se dostalo opakovaného ujištění, že Veřejná bezpečnost je se svými pořádkovými pluky připravena zabránit živlům k zakládání kontrarevolučních ohňů přímo v centru chlouby naší socialistické země i kdekoli jinde. Držme jim palce.

Trasa plánovaného reakčního pochodu:
Albertov - Na Slupi - Vyšehradská - Plavecká - Gottwaldovo nábřeží - nábřeží B. Engels - Národní - Spálená - Lazarská - Vodičkova - Václavské náměstí

SNB VYZÝVÁ VŠECHNY OBČANY PRAHY, ABY SE NENECHALI VYPROVOKOVAT REAKČNÍMI BOJŮVKAMI A ZACHOVALI KLID. V ZÁJMU VLASTNÍ BEZPEČNOSTI JE DOBRÉ VYHNOUT SE VYJMENOVANÝM MÍSTŮM. 

iDNESred
| top |
Odsuzujete imperialistickou politiku Bílého domu v Iráku?


9900
100

Celkem hlasů: 10000Nejčtenější

16.11. Projev M. Jakeše na XXI. sjezdu

16.11. Dolar opět v krizi

16.11. Zkoušený irácký lid

16.11. Ohlasy nad smrtí soudruha Arafata

16.11. Banány v předvánočním prodeji


© Copyright MAFRA a dodavatelé obsahu (ČTK, TASS). Mail pro iDNES. Kolektiv redakce je nositelem ocenění Brigáda socialistické práce a Řádu práce.