www.iDNES.cz ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ iDNES: jak by vypadal zpravodajský server, kdyby nebylo listopadových událostí roku 1989


fotoVELKÝ KVÍZ:
BYLO A UŽ NENÍ

hra o víno z roku 89
fotoCO ZRAČÍ TVÁŘE
NAŠICH VŮDCŮ

15 let obrazem
fotoOTAZNÍKY PUČE
17.  LISTOPADU
výroční ohlédnutí
Email servis
Zprávy do emailu

On-line rozhovor s vedoucím oddělení komunikace ČÚV SSM J. Hulínem

Pro rozvoj mládežnické kultury

Foto

Budou z nich dobří svazáci? To záleží nejen na kvalitní kulturní politice, ale i na každém z nás.

Autor: Profimedia


16.11.2004 17:05 - Blíží se rok 2005, jehož dominantou pro mladé pokolení bude nesporně VII. sjezd Socialistického svazu mládeže. Na co by se delegáti sjezdu měli zaměřit? Co je nyní typickým rysem této oblasti společenského života? Čtenářům iDNES on-line odpovídal vedoucí oddělení kultury ČÚV SSM Josef Hulín.


Má SSM podle tebe mezi mladými dostatečnou podporu?
Předně, soudruzi, dovolte bych vás pozdravil jménem ústředního výboru Socialistického svazu mládeže i jménem svým. Přeji vám hodně zdraví, mnoho úspěchů v práci a spokojenost v osobním i rodinném životě. Ano, i na takové nekompromisní otázky bude při našem svěžím setkání prostor. Mohl bych říct, že věřím, že SSM má podporu dostatečnou. Ale jsem hrdý, že můžu říct: Vím, že ji má! Přesvědčují mě denně stovky e-mailů od chlapců a děvčat z celého Československa. Ptají se na podrobnosti nejen z práce organizátorů SSM, ale i na věci denní potřeby obyčejného svazáka a žádají nás o pomoc s jejich řešením. Čili je vidět, že v životě mladých hraje SSM významnou roli.

Na které nejdůležitější akce chcete v dohledné době klást akcent?
Otázka je velmi významná a děkuji za ni. Důležitých akcí v příštím roce je hned několik. Nebudu vás unavovat jejich výčtem. Prvořadý cíl je samozřejmě zaujmout mládež tvůrčí alternativou k agresivní konzumní zábavě, která vládne Západu v podobě Matrixů, Superstar a jiných takzvaně komerčních výtvorů. I proto považujeme za nejdůležitější celonárodní akci příštího roku Festival politické písně v Sokolově, který vyvrcholí koncem února. Pokusili jsme se mu vtisknout novou dynamiku a věřím, že mnohé zaujme. Na konkurzy se přihlásilo neuvěřitelných pět tisíc zájemců. Přísná porota v čele s Pavlem Liškou nyní vybírá vhodné soutěžící. Jistě se máme v únoru nač těšit. A je třeba říct, že se tam vytváří zázemí pro politickou a vůbec angažovanou píseň, která není tvořena jenom pro tento festival, ale zaznívá na mnoha svazáckých setkáních, na veřejných vystoupeních skupin a souborů k různým výročím a slavnostním i neslavnostním příležitostem. A o to nám samozřejmě jde.

Co je nyní nejdůležitější pro zdárný rozvoj tzv. svazácké kultury?
Neřeknu nic nového: kádry rozhodují vše. Prvním předpokladem úspěšného rozvoje kulturně výchovné činnosti v ZO SSM je zabezpečení dostatku schopných organizátorů připravených jak odborně, tak i organizačně pro tuto práci. Ke zlepšení situace by měl přispět systém školení, především organizátorů a vedoucích souborů, jednak metodické odborné semináře při přehlídkách, soutěžích a festivalech ZUČ, kde probíhají semináře, atd. Ptáš se, co pokládáme vůbec za nejdůležitější? Tedy: Rozvoj kulturního a politického života v základních organizacích SSM, protože tam a jen tam je zázemí všech úspěchů, jimiž se chlubíme veřejnosti na festivalech a přehlídkách nejrůznějšího charakteru.

Považuji za problém komunikaci vedení mládežnické organizace s nejnižšími patry SSM. Jsem aktivní v ZO SSM Prahy 10 a kolikrát mám problém závěry sjezdu SSM svazákům v místní organizaci vysvětlovat. Necítím dostatečnou podporu od vás. Co uděláte pro zlepšení?
Velmi ostrá otázka. I takové jsou v dnešní době potřeba. Narazil jste, soudruhu, na citlivý problém. My ve vedení SSM jsme nikdy neskrývali, že se nám ne vždy vše daří. Jistě, větší otevřenost směrem k masám byla, je a bude vždy potřeba. A je vždy cenné, pokud nás někdo upozorní, že v úsilí objasňovat prvořadé cíle doby umdléváme. Chtěli bychom totiž, aby problematika svazácké kultury - a ne jen té - plně zaznívala i na schůzích ZO SSM, v nichž spatřujeme základnu a těžiště veškeré činnosti. Jde nám o to, abychom daleko více zaktivnili přístup členů Svazu mládeže a vytvořili zázemí pro rozvoj tvořivé práce - tak jak to bylo řečeno i na XXI. sjezdu KSČ soudruhem Jakešem.

Obrodila se SSM v rámci přestavby dostatečně? Jak chcete v budování mládežnické organizace podle nových principů pokračovat?
Chceme, aby mladí lidé nacházeli ve Svazu mládeže základnu pro tvůrčí pojetí života. Tomu podřídíme vše. Přestavba je nesmírně složitý proces, který - jak ukázaly události roku 1989 - musí být veden velmi obezřetně, jinak se ho zmocní nezodpovědné, protisocialistické živly. A mladí patří do nejvíce ohrožené skupiny! V budoucnu hodláme více než dosud podporovat protidrogovou osvětu. Tuto problematiku se navzdory naší snaze podařilo kapitalistickým zemím "exportovat" na naše území a my se jí musíme postavit soudružsky, čelem. Nesmíme ji zakrývat, nýbrž odvážně řešit.
Je čas poděkovat za dotazy a rozloučit se. Tedy: vzhůru, vstříc novým úkolům, svazáci!

iDNESred
| top |
Odsuzujete imperialistickou politiku Bílého domu v Iráku?


9900
100

Celkem hlasů: 10000Nejčtenější

16.11. Projev M. Jakeše na XXI. sjezdu

16.11. Dolar opět v krizi

16.11. Zkoušený irácký lid

16.11. Ohlasy nad smrtí soudruha Arafata

16.11. Banány v předvánočním prodeji


© Copyright MAFRA a dodavatelé obsahu (ČTK, TASS). Mail pro iDNES. Kolektiv redakce je nositelem ocenění Brigáda socialistické práce a Řádu práce.